H Á Z I R E N D
EZÜSTFÉNY NONPROFIT KFT.
IDŐSEK OTTHONA

A házirend ide kattintva letölthető pdf formátumban is

Készült: 2021.08.15.Készült: 2021.08.15. (Jelen házirend 2021. 08. 15. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2018. március 1. napján készítettházirend hatályát veszti.)


Tartalom

I.  ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 4

II.  AZ INTÉZMÉNY RÉSZLEGEI 4

II.  AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE. 4

IV.  AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI 6

V.  AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE 8

VI.   AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE 10

VII.  AZ INTÉZMÉNY, AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI 11

VIII.  AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI 13

IX.  RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÁSI SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT, RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE 13

X. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI 15

XI.  AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 16

XII.  AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS DÍJA 16

XIII.  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 17

XIV. FOGLALKOZTATÁS 18

XV. LAKÓK JOGVÉDELME, ÉRDEKVÉDELEM 18

XVI.  TÉRÍTÉSI DÍJ 20

XVII.  ADATKEZELÉS 21

XVIII.  SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAI 22

XIX. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 22

 

I.                  

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az intézmény 2000. szeptember 1. óta működik a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott BPC/020/1953-3/2014. számú, határozatlan időre szóló működési engedély alapján. Az engedélyezett férőhelyek száma: 72 fő.

Intézmény alapadatai

Intézmény fenntartója:           Ezüstfény Nonprofit Kft.

Címe:                                         1119 Budapest, Bikszádi utca 53-55.

Intézmény neve:                       Ezüstfény Idősek Otthona    

Címe:                                         1119 Bikszádi utca 53-55.

Telefon:                                     06/1-769-2520

II.

AZ INTÉZMÉNY RÉSZLEGEI

Az intézmény 5 szintes, a szintek közötti akadálymentes közlekedést 2 személyszállító lift biztosítja. A 128 db önálló fürdőszobával és wc-vel rendelkező bútorozott, akadálymentes apartman mérete 27 m2 és 42 m2 között változik., minden apartmanhoz terasz tartozik.

Az elhelyezést két részlegen tudjuk megvalósítani:

1. Gondozási részlegen, ahol a többnyire magukat segítséggel vagy önállóan ellátni képes lakóink élnek, egy, két, három illetve négy személyes elhelyezéssel.

2. Ápolási részlegen, ahol a teljes segítségre szoruló, fokozott ápolást-gondozást igénylő idős, beteg lakóink élnek, kettő, három valamint négyszemélyes elhelyezéssel.

II.               

AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. (1993. évi III. tv. 82.§):

 1. Az otthon azoknak az időseknek ápolását, gondozását vállalja, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
 2. Amennyiben az ellátott egészségi állapotának változása nem indokolja, az ellátott az apartmanból csak saját kérésére, vagy beleegyezésével költöztethető át másik apartmanba vagy másik intézménybe.
 3. Ápolási részlegbe átköltöztethető az az ellátott, akinek egészségi és/vagy mentális állapotában olyan mértékű változás következik be tartós vagy átmeneti időtartamban, melynek eredményeként a gondozási részlegen a továbbiakban biztonsággal nem ellátható, ellátását felelősségteljesen kizárólag az ápolási részlegen tudjuk biztosítani. Az állapotváltozást az intézmény háziorvosa illetve egyéb (pl. pszichiáter szakorvos) szakvéleménye rögzíti.

Az intézményi jogviszony

Az idős otthon személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény. A beköltözők, a beköltözést megelőzően megállapodást kötnek. Az aláírt megállapodással személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezik.

Az apartman kiválasztása a fenntartó rendelkezésére álló vagy az általa felkínált apartmanok közül az ellátást igénybe vevő döntése alapján történik, illetve indokolt esetben a bentlakás során történő férőhely-változtatás – ha azt bármelyik fél kezdeményezi – az intézmény vezetőjének, illetve az általa megbízott dolgozónak a feladata.

Az intézménybe felvételt nyert ellátottak előre egyeztetett időpontban, lehetőleg hétköznap, munkaidőben (8-16 óra között) végzik a költözést, ennek során kötelesek tekintettel lenni az intézmény napirendjére, illetve lakóinak nyugalmára.

Az intézménybe költözéshez minden esetben – előzetesen - szükséges (a közösségbe kerülés feltétele) az előgondozás során nyújtott tájékoztatáskor kért 6 hónapon belüli negatív tüdő- és 30 napnál nem régebbi negatív székletlelet, illetve egy teljes vérkép, rendelkezésre bocsátása. Egyéb előre nem kiszámítható eseményekkel kapcsolatban-pl. járvány- az aktuális eljárásrend az irányadó! Ezek nélkül a beköltözés nem történhet meg!

Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre:

1.Személyes használati eszközök

 • Gyógyászati segédeszköz
 • Tisztálkodási szerek (hajszárító, manikűrkészlet, fésű), törölköző, mosdókesztyű
 • Fürdéshez csúszásmentes papucs
 • Hálóruha (legalább 4 váltás), köntös, papucs
 • Fehérnemű (legalább 6 váltás)
 • Az évszakoknak megfelelő ruházat és egyéb felsőruházat (kabát, pulóver)
 • Ágynemű (paplan, párna, kispárna), + 2 garnitúra huzat (inkontinencia esetén minimum 6 garnitúra, fehéríthető, azaz fehér színű)
 • Utazótáska (kórházba kerülés esetére)
 • Evőeszközök: pohár, tálca, kés, villa, kanál, tányér (szobában marad)

2. Hozható használati tárgyak

 • Televízió, rádió, dvd lejátszó stb. (csatlakozóval, elosztóval, fejhallgatóval, fali konzollal)
 • Egyéb szórakoztató kommunikációs eszköz (számítógép)
 • Mobiltelefon
 • Olyan bútordarabok, melyek kényelmesebbé, otthonosabbá teszik a szobát, de a közlekedést nem akadályozzák (fotel, kisasztal, könyvespolc, függönytartó, falvédő, falikép, váza, éjjeli lámpa, szobanövények stb.)
 • Az Otthonba behozott, saját használati tárgyak, bútorok, egyéb berendezések javításának, javíttatásának költsége a tulajdonost terheli.

További - szükség szerinti - tárgyak behozatala az intézményvezetővel, illetve az érintett ápolási/gondozási egység vezetőjével egyeztetve, az ésszerűség és a praktikusság határain belül lehetséges.

3.Berendezési és felszerelési tárgyak használata

 • A lakó köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni.
 • A lakó köteles a nem rendeltetésszerű használatból, illetve a szándékos károkozásból eredő – a biztosítónál nem érvényesített – kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy pótlásának értékével azonos.
 • Kártérítésre kötelezhető a lakó abban az esetben is, ha az intézmény tulajdonát képező névre szóló - leltári nyilvántartásban szereplő – ruhaneműt, tárgyakat gondatlanságból, a nem rendeltetésszerű használat során megrongálja, elveszíti, illetve értékesíti, elajándékozza.
 • Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat az otthonból kivinni, elajándékozni nem szabad!
 • A lakók kötelesek lehetőséget biztosítani, hogy előzetes bejelentés alapján, az éves leltárt készítő dolgozók a lakószobába bejussanak.

A lakószobákban a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásával érintésvédelmi minősítéssel ellátott elektromos eszközöket lehet használni, nyílt lángot és/vagy gázzal működő berendezéseket működtetni tilos!

IV.

AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

Biztosítani kívánjuk, hogy az itt lakók otthonuknak érezzék az Ezüstfény Idősek Otthonát. Közösséget építsenek ki egymás között, családtagjaikkal, rokonaikkal, barátaikkal tarthassák a kapcsolatokat, és az Otthon munkatársaira bármilyen probléma esetén, bizalommal támaszkodhassanak.

A lakók rendelkezésére álló helyiségek

A lakók saját lakrészükön kívül az épület bármely közösségi helyiségét használhatják:

 • ebédlő – földszint
 • könyvtár- földszint
 • aula - földszint
 • recepció - földszint
 • teraszok és a kert
 • Teakonyha

Recepciószolgálat

A földszinten lévő főbejáratnál éjjel nappali recepciószolgálat áll a lakók rendelkezésére. A portaszolgálat mellett lévő hirdetőtáblán helyezi el az Otthon,  a lakók tájékoztatását szolgáló információkat. A portaszolgálatnál található:

 • műszaki hibák bejelentését szolgáló füzet,
 • eltávozási napló,
 • az ellátott jogi képviselő fogadóórájára történő bejelentkezés nyilvántartása,
 • a lakók részére beérkező posta,

Az apartmanok használatával kapcsolatos szabályok

A lakó a részére biztosított szobát / lakrészt lakás céljára használhatja, ott vendégeit fogadhatja. Szállóvendéget a lakó nem fogadhat.

A szociális intézmény teljes ellátást biztosít – nem kizárólag lakószobát -, így az intézményvezetésnek jogában áll a beköltözéskor biztosított szobát változtatni, amennyiben a lakó egészségi állapota vagy egyéb körülmények ezt szükségessé teszik.

Amikor a lakó a lakrészében tartózkodik, nem zárhatja be az ajtót biztonsági okok miatt.

Beköltözéskor a lakrészbe csak a személyes szükségletre szolgáló használati tárgyak hozhatók be. Ennek során olyan tevékenység, amely a lakrész falait érinti (falfúrás stb.), vagy a beépített berendezés változtatására irányul, csak az Otthon előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Otthon a kérés engedélyezése esetén rendelkezhet úgy, hogy a munkát szakemberekkel végezteti el. A fürdőszobában a tisztálkodási eszközökön kívül más egyebet szigorúan tilos tárolni.

Tűz és balesetvédelmi okokból nagyteljesítményű elektromos készülékek, balesetveszélyes tárgyak a lakrészbe még ideiglenesen sem hozhatók be, ott nem tárolhatók és nem használhatóak.

Elektromos háztartási, és szórakoztató elektronikai készülékek használhatók a lakrészekben (televízió, rádió, videó, számítógép, stb.), kivételt képeznek ez alól a demens ellátást biztosító szobák! Biztonsági okok miatt az Otthon munkatársai ellenőrizhetik a készülékek műszaki állapotát, és amennyiben az bármilyen ok miatt nem felel meg az előírásoknak, a készülékeket azok kijavításáig raktárban helyezhetik el.

A lakrészekben az elektronikai szórakoztató készülékeket csak olyan hangerővel szabad használni, hogy az a lakótársak nyugalmát ne zavarja. Fejhallgató használata ajánlott.

A lakrészben elhelyezett tárgyakért a Otthon nem vállal felelősséget.

Amennyiben a lakó által engedély nélkül használt elektromos berendezés, vagy balesetveszélyes tárgy okoz kárt, vagy idéz elő balesetet, ennek minden következményéért a lakó tartozik személyes felelősséggel, és teljes anyagi felelősséggel.

Az Otthonnak joga van arra, hogy a lakrészben elhelyezett tárgyakat balesetvédelmi szempontból ellenőrizze. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamelyik ott elhelyezett tárgy veszélyezteti a lakó testi épségét, az épület berendezéseinek szabályszerű működését, tűzveszélyes, az akadálymentes közlekedést gátolja stb., azt joga van onnan eltávolítani. Amennyiben a veszélyes állapot javítással megszüntethető, erről a lakó saját költségére rendelkezhet. Amennyiben a tárgy nem javítható, vagy az akadálymentes közlekedést gátolja, annak végleges eltávolításáról a lakó köteles gondoskodni.

A lakrészek használatával kapcsolatos szabályokat az Otthon munkatársai bármikor ellenőrizhetik. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a lakónak is alá kell írnia.

V.               

AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE

Étkezés

Az Otthon teljes körű ellátást biztosít, legalább napi háromszori étkezéssel. Az étkezések közül naponta egy alkalommal meleg ételt (ebédet) biztosítunk. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi javaslatra az orvos előírásainak megfelelően diétát állítunk össze.

Az egyes étkezések az alábbi időpontokban valósulnak meg:

Reggeli:           7.30. órától – 8.30 óráig

Ebéd:               12.00 órától – 12.45 óráig

Vacsora:           17.00 órától – 17.30 óráig

A gondozási szinten lakók ebédeltetésére a földszinti ebédlő áll a rendelkezésre. A reggeli és a vacsora elfogyasztása az apartmanokban történik. Az ápolási szinten lakók étkezése az lakószobákban történik.

Betegség, vagy bármilyen mozgáskorlátozottság esetén munkatársaink az étkezést a lakószobában biztosítják.

Eltávozás esetén be kell jelenteni, hogy a napi háromszori étkezésből melyik az utolsó, amelyet még igénybe vesz a lakó, illetve visszaérkezéskor melyik az első, amelyet már igénybe kíván venni.

Személyi tisztálkodás

A fekvőbetegek tisztálkodása az ápolók, gondozók közreműködésével történik. Legalább hetente kétszer vagy szükségképpen többszöri tisztasági fürdő kötelező. (Fennjárók önállóan, illetve nővéri ellenőrzéssel, szükség szerint segítséggel fürödnek.) Minden lakó felel a fürdőszoba rendjének és a személyes higiéné betartásáért.

Programszervezés, foglalkoztatás

A lakók szabad idejének kellemes és kreatív eltöltéséhez, szellemi aktivitásuk megőrzéséhez elősegítéséhez a mentálhigiénés munkatárs nyújt segítséget. Mindennapos programok a mozgást, és sportolási lehetőséget biztosító foglalkozások, valamint az egyéni és csoportos beszélgetések, kvíz-jellegű játékok. Új lakóinknak különösképp ajánljuk a részvételt, mert könnyebbé teszi a lakótársak közé való beilleszkedést.

A programokban való részvétel önkéntes, ezeken a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak, igényeiknek megfelelően vesznek részt. A lakók az otthonban működő kulturális szolgáltatásokat térítésmentesen vehetik igénybe.

Az intézményben levő közös kulturális helyiségek, szórakoztató eszközök, sajtótermékek és könyvtár – egymás igényeire kölcsönös figyelemmel – korlátozás nélkül rendelkezésre állnak.

A napközben igénybe vehető egészségügyi-, mozgásos-, illetve bármilyen mentálhigiénés programon vagy foglalkozáson való részvétel önkéntes, kizárólag a lakóink fizikai-, mentális-, és lelki egészségét, illetve a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltését szolgálják.

Egyéb előre nem kiszámítható eseményekkel kapcsolatosan  -pl. járványhelyzet- az aktuális eljárásrend az irányadó a programok megtartása, szervezésével kapcsolatosan!

Lakók nyugalmának biztosítása

Kizárólag csak olyan csendes foglalkozás végezhető az alábbi két időszakban, amely a lakók nyugalmát, pihenését nem zavarja:

Csendes pihenő           az ebédet követő két órában

Éjszakai nyugalom-   este20 óra és reggel 6 óra között

Az Otthon minden lakószobájában (kivétel demens ellátást biztosító szobák) kábel-TV csatlakozást biztosítunk. Mindenki egyéni előfizetést köthet saját költségére. A televízió használata a nap bármely szakában megengedett, de kérjük, hogy eközben legyenek tekintettel egymásra, és a többiek pihenését, vagy egyéb időtöltését ne zavarják.

Mobil telefonját mindenki az együttélés szabályait szem előtt tartva használhatja.

Dohányzás

A dohányzás káros az egészségre! Ezzel a figyelmeztetéssel a lakók, csak a kijelölt szabadtéri részen dohányozhatnak. A hozzátartozók és munkatársak számára tilos a dohányzás az intézmény egész területén az 1999. évi XLII. tv. 1 § c) pontja értelmében.

Italfogyasztás

Az Otthonban alkoholt fogyasztani nem tiltott, de fogyasztásával a lakó nem veszélyeztetheti sem a maga egészségét, sem mások nyugalmát. A fogyasztott alkohol költségét a lakó állja.  A Otthonban kávéautomata működik. Az intézmény területén kávét, teát, üdítőt, vagy bármilyen italt pénzért árulni nem szabad sem a lakóknak, sem a munkatársaknak. Ezeket másnak kínálni csak ingyen, térítés nélkül szabad.

Takarítás

Az Otthon belső szabályozás alapján rendszeresen gondoskodik a szobák tisztántartásáról. Ez a lakók számára ingyenes.

A takarításra hétköznapokon, a beosztás alapján kerül sor. A beosztás, és a takarító személyének megválasztása az Otthon feladata, ezt a lakó által meghatározni nem lehet. A napi takarításon felül mindenki maga tartja rendben a lakrészét.

Tűzvédelem

Az épületben tüzet okozó tevékenységet folytatni nem szabad. Tilos mindenféle tűzveszélyes anyag tárolása, még átmenetileg is. Az épület automatikus tűzjelzővel van ellátva; minden lakrészben is van füstérzékelő. A tűzoltócsapok és készülékek jól láthatóan vannak elhelyezve a folyosókon. Tűzjelzés esetén a szolgálatban lévő dolgozók irányításával, a fő, és hátsó bejáratokon keresztül történik meg az épület kiürítése. Ha rendkívüli eset úgy kívánja, kiürítésre a gazdasági bejáratok is használhatók. Tűzjelzés esetén a hátsó lift nem használható.

Háziállatok

Az Otthonba háziállatot behozni életvitel szerűen nem szabad. Ez a látogatókra is vonatkozik.

A kábítószer fogyasztását és birtoklását a törvény bünteti, ilyen szerek használata, illetve az ezekkel való visszaélés tilos az Otthon területén, illetve annak környezetében!

Rendszeres, mértéktelen alkohol fogyasztása esetén az intézményvezető, a többi lakó jogainak és védelmének érdekében – az alkoholizáló, a közösségi együttélés szabályait nem tisztelő lakó áthelyezését, intézményi jogviszonyának megszüntetését, kezdeményezheti, rendelheti el.

VI.             

AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára és biztonságára. Egyéb  előre nem kiszámítható eseményekkel kapcsolatban – pl. járványhelyzet- az aktuális eljárásrend az irányadó!

A lakók szabad elhatározásukból/hozzátartozó hozzájárulásával bármikor eltávozhatnak. Kérjük: ezt lehetőleg reggel 7 és este 21 óra között tegyék, erről minden esetben értesítsék a műszakban lévő nővért. Amennyiben az eltávozás időtartama belenyúlik az éjszakába, illetve az eltávozás több napot vesz igénybe, az eltávozást az intézményvezetőnek írásban be kell jelenteni. Távollét idején a személyi térítési díj a hatályos jogszabály szerint kerül megállapításra.

Amennyiben a lakó az általa bejelentett időpontra nem érkezik vissza (kivéve, ha kórházba került), úgy 3 nap után indokolatlannak kell minősíteni távolmaradását. Az indokolatlan távolmaradás az intézményi ellátás megszűnését eredményezheti.

Cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott lakók minden esetben csak kísérővel hagyhatják el az otthont. A távozást és a visszaérkezést ebben az esetben is szíveskedjenek jelezni a mindenkori műszakban levő nővérnek. Minden esetben kérjék el az eltávozás idejére szükséges gyógyszereket, és ha bármilyen okból nem hozzák vissza a megbeszélt időpontban a lakót, s nem áll rendelkezésre elegendő gyógyszer, jöjjenek be és kérjék azt el pótlólag a műszakvezető nővértől.

VII.          

AZ INTÉZMÉNY, AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A látogatás rendje

A lakók az alábbiak figyelembevételével bármikor fogadhatnak látogatókat.

 • A többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje a 900– 1900 óra közötti időszak.
 • 2100 óra után az otthonba látogató az intézményvezető tudtával csak indokolt esetben tartózkodhat.
 • Az étkezőben étkezési időben csak az étkezők tartózkodhatnak, a látogatókat kérjük, hogy az aulában várakozzanak!
 • Az orvos illetve a jogszabályi előírás javaslatára (pl. járvány esetén) a látogatás korlátozható, illetve szüneteltethető.
 • Súlyos beteg (haldokló) esetében, a hozzátartozója számára a mellette tartózkodás lehetőségét biztosítjuk.
 • A látogatók érkezését a recepción rögzítik az érkezése és távozása idejét, a meglátogatott személy/ek nevét.
 • Az orvos, illetve az egészségügyi személyzet tudta nélkül külön gyógyszert, gyógyhatású készítményt kérjük, ne hozzanak az ellátottaknak!
 • A lakó kérésére az intézménybe látogatót a látogatásoktól el lehet tiltani.
 • Az Intézményünk nem preferálja a volt dolgozók kapcsolattartását a Otthon lakóival, illetve a helyben nyújtott szolgáltatások igénybevételével, melynek okára szakmai szempontból a szociális munka etikai kódexe mutat rá, miszerint a klienssel kialakított kapcsolat során etikailag nem megengedett a kliens-segítő viszonyon túl mutató személyes kapcsolat. Ennek érvényességéről számos esetben meggyőződhettünk, így szabályozásával elsősorban az itt élők érdekeit kívánjuk szolgálni.
 • A lakók felelőssége, hogy látogatóik az intézmény területén ügyeljenek a rendre, tisztaságra és az otthonban tartózkodók nyugalmára.
 • Kérjük a látogatókat, vegyék figyelembe az idős emberek igényét, tiszteljék az általuk kialakított napirendet, mivel ez az ő otthonuk.
 • A közösségi szabályokat rendszeresen megsértő látogatókat az intézmény vezetője felszólíthatja az intézmény elhagyására.

Az együttélés szabályai

E szabályok olyan viselkedésbeli elvárások, melyek az egymás iránt érzett megbecsülésen, tiszteleten alapulnak, betartásukkal valósítható meg a békés egymás mellett élés, a nyugodt, szeretetteljes légkör.

Az intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, elvárva a kölcsönös tapintatot, előzékenységet, udvariasságot, megértést és toleranciát. Konfliktus esetén a vita békés megoldására kell törekedni, egymásra nézve sértő, bántó, megalázó szavak, tevékenységek használata az intézményben nem megengedett.

Az intézmény területén tartózkodók kötelesek egymás, vagy az intézmény tulajdonát tiszteletben tartani. Tilos a lakó tudta és beleegyezése nélkül, távollétében a lakószobába belépni, onnan bármit eltávolítani. Kivételt képeznek a rendkívüli események (tűzeset, csőtörés, stb.), melyekről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. Más tulajdonában történt vétlen vagy szándékos károkozás esetén a károkozó köteles az okozott kárt megtéríteni.

Az intézmény lakóival szembeni elvárás, hogy az ellátást az intézményi jogviszony teljes időtartama alatt az általános jogi és szokásnormáknak megfelelően, társaik nyugalmának zavarása nélkül vegyék igénybe. Az egymás mellett élés szabályait megsértő lakót panasz esetén bármelyik szolgálatban lévő dolgozó figyelmeztetheti.

Az intézményben foglalkoztatottak esetében biztosítani kell a megfelelő munkakörülményeket, hogy megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, ne csak a munkáltató, hanem az ellátottak és azok hozzátartozói részéről is!

Az intézmény dolgozói közül közfeladatot ellátó személynek minősül az ápoló, az intézményvezető ápoló, a gondozó, szociális- és mentálhigiénés munkatárs. Ezért felhívjuk az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik figyelmét, hogy aki a munkatársakat jogszerű eljárásukban erőszakkal, fenyegetéssel akadályozza, feljelentés esetén büntethető.

A Házirend súlyos megsértése áll fenn abban az esetben, ha az annak hatálya alá tartozó bármelyik fél a másik nyugalmát, testi-lelki biztonságát megsérti vagy veszélyezteti, különösen, ha durva, agresszív viselkedést mutat akár fizikálisan, akár verbálisan. Ebben a kirívó esetben az ellátási szerződésben rögzített intézményi jogviszony, illetve a munkaviszony - a megállapodásokban rögzített felmondási feltételekre tekintettel - felbontható.

VIII.        

AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az Otthon a lakók értékeinek megőrzését letét formájában biztosítja. Letétbe csak kisméretű tárgyak adhatók (készpénz, értékpapír, valuta, ékszer, végrendelet stb.), ezért festmények, értékes bútorok stb. szakszerű megőrzését az Otthon nem tudja vállalni.

A lakóknak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani, de ez esetben az intézményt az értéktárgyakért felelősség nem terheli.

Az Otthon kizárólag elismervény ellenében átvett értéktárgyakért és pénzért vállal felelősséget.

Az átvett értékekről az Otthon elismervényt ad, majd ezen elismervény ellenében szolgáltatja vissza a megőrzésre átvett értékeket.

Értékmegőrzéssel kapcsolatos ügyintézésre csak hétköznapokon, előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

Szükség esetén az intézmény a költőpénz kezelését a jogszabályban előírt módon végzi.

A lakóknak (illetve törvényes képviselőjüknek) írásban kell nyilatkozni a pénz kezelésének módjáról. Ha a lakó saját maga kezeli pénzét, biztosítani kell azt, hogy a részére érkezett küldeményt egy összegben felvegye, ha szükséges, két tanú jelenlétében

IX.             

RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÁSI SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT, RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE

Ruházat, textília

Az ellátottak saját ruházatukat és textíliájukat használják. A lakók részére ruházatot az intézmény raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha a lakó saját jövedelméből, készpénzvagyonából erre nem képes.

A lakók saját ruházatát kérjük egyedi azonosítóval ellátni, vagy igény esetén szólni, hogy mi tegyük meg. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában levő ruhaneműk mosásáról az intézmény mosodája gondoskodik. Kérjük a levetett, szennyezett ruhát mosásra előkészített állapotban összegyűjteni, vagy leadni szíveskedjenek.

A mosodai szolgáltatás a lakók számára ingyenes, ami magában foglalja a saját alsó és - a vegytisztítást nem igénylő - felsőruházatának mosását, vasalását, apróbb javítását (pl. gombok pótlása). Minden egyéb javítást, vagy alakítást az ellátást igénybe vevő saját költségén, az általa választott szolgáltatóval végeztet.

A mosoda dolgozói hetente egy alkalommal gyűjtik össze a szennyes ruhákat, a tiszta ruhák a következő héten kerülnek vissza a tulajdonosokhoz.

Indokolt esetben az ágyneműk cseréjét a nővérek végzik a munkarendjükben megjelölt időszakokban.

Kérjük, hogy saját lakrészükben csak finom textíliákat mossanak, melyeknek szárítása kizárólag a fürdőszobában történhet.

Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó ruhákat a lakók saját költségükön tisztíttathatják. Kérjük, igényüket jelezzék a szolgálatban lévő osztályvezető nővérnél.

Személyi higiéné

A személyi és közvetlen környezetünk tisztaságának fenntartása, megőrzése a lakók és a dolgozók közös érdeke és feladata.

Az apartmanok takarítását dolgozóink végzik, hétköznapokon 8.00-16.00 óra között.

A napi és a heti takarítás időpontját a takarítók előzetesen összeállított időrend alapján végzik. Munkájuk elősegítése érdekében kérünk minden lakót, hogy az előre egyeztetett időpontban szíveskedjenek az apartmanjukban tartózkodni!

A fokozott gondoskodást igénylő lakók szobájának rendjére a szolgálatban lévő nővér is felügyel: elmossa a poharát, evőeszközeit, kidobja a szemetet, ellenőrzi a hűtőben lévő termékek szavatosságát.

A jó közérzet érdekében a helyiségek szellőztetését naponta többször kell biztosítani. Kérjük, hogy ezt ne a folyosói ajtón keresztül, a folyosóra, hanem az udvarra nyíló ajtókon, ablakokon keresztül végezzék!

A napi mosakodás, zuhanyozás, fürdés hozzájárul az egészség védelméhez és a jó közérzethez, és nélkülözhetetlen közösségi együttéléshez. Ezt egymás iránti tiszteletből is szükséges minden lakónak megtenni. Ugyanúgy fontos, hogy mindig tisztán, esztétikusan felöltözve töltsék el a lakók napjaikat a közösségben, a szobáikban, amiben - szükség szerint - az ápoló személyzet segítséget nyújt.

Az ápolók segítségével történik az ágyban fekvő betegek, illetve az egyéb okból segítségre szorulók mosdatása, fürdetése a lakóval egyeztetett fürdetési rend szerint.
A fürdőszoba rendeltetésszerű használatára, a tisztaságra, a rendre mindenkinek ügyelnie kell!

Lakrészében mindenki köteles az alapvető higiénés szabályok betartására, a fertőzésveszély, a kártevők megjelenésének elkerülése érdekében! Különösen érvényes ez abban az esetben, amikor az egyéni életvitel a szomszédos apartmanban élők mindennapjait zavarja. Ebben az esetben a lakó felszólítható apartmanjának rendbetételére, melynek az alaptakarításon felüli költségét köteles vállalni!

Az alapvető higiénés szükségletek kielégítésre az intézmény közösségi helyiségeiben fertőtlenítő kézmosószert és papírtörölközőt, a mellékhelyiségekben WC papírt biztosít.

X.                

AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

Intézmény jogutód nélküli megszűnése

Az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a fenntartó gondoskodik a lakók hasonló körülmények között történő elhelyezéséről. Ilyen döntésről a fenntartó 90 nappal előre írásban értesíti a lakókat.

Intézményi jogviszony megszűnése

Az intézményi jogviszony megszűnik

 • átmeneti intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha a törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,
 • a megállapodásban foglaltak szerinti felmondással,
 • a jogosult halálával,
 • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha az ellátott

 • és/vagy törvényes képviselője kéri a jogviszony megszüntetését, tekintettel a Megállapodásban foglalt felmondási időre,
 • másik intézménybe történő elhelyezése indokolt (az ellátott ön- vagy közveszélyes pszichés állapotba kerül, orvosilag igazolt, hogy további ellátása az intézményben nem oldható meg, ellátása csak pszichiátriai intézeti keretek között valósítható meg),
 • intézményi elhelyezése a továbbiakban nem indokolt,
 • a Házirendet súlyosan és/vagy többször is megsérti.
 • térítésidíj-fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy azt jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. Ebben az esetben, ha hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fenn, és ennek összege a kéthavi személyi térítési összegét meghaladja, az intézményi jogviszonya megszüntethető.
  E szabály nem alkalmazható, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre. Az ellátott érdekeit szolgálja, hogy tartozás esetén három hónap elteltével írásban tájékoztatni kell a jogkövetkezményekről. Annak megállapítására, hogy a tartozás a jövedelmi viszonyok változása miatt áll-e fenn, jövedelemvizsgálatot kell lefolytatni.

Rendkívüli esetben az intézményi jogviszony megszűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan a felek – közös megegyezés alapján – a Megállapodásban rögzített felmondási időtől eltérhetnek.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét

 • a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elszállításának határidejéről, rendjéről és feltételeiről (alapértelmezetten 15 nap),
 • az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetésének kötelezettségéről,
 • az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

Az áthelyezéssel illetve megszűnéssel kapcsolatos kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A folyamatba a hozzátartozót vagy a gondnokot be kell vonni, illetve részükre tájékoztatást kell adni.

Fenntartó jogosult a jogviszony felmondására: összeférhetetlen, alkoholizáló, a házirendet súlyosan sértő magatartás (közösségi életre való alkalmatlanság pl. agresszív magatartás az ellátottakkal, személyzettel szemben), szándékos vétség, vagy bűncselekmény elkövetése esetén.

 • A lakó halála esetén

A lakó halála esetén az intézmény azonnal értesíti a megállapodásban a lakó által megjelölt törvényes képviselőt, vagy hozzátartozót. Leltározásra kerülnek a lakónak átadott, intézményi tulajdonban álló tárgyak is. Amennyiben a Otthon rendelkezésére áll a lakó végrendelete, azt az intézményvezető a közjegyzőnek átadja.

A továbbiakban az intézmény a jogerős hagyatéki végzés alapján jár el. A Otthon jogosult a leltározást követően a lakrészt kiüríteni, és az ott talált holmit a hagyatéki végzés végrehajtásáig raktárában őrizni.

Temetéssel kapcsolatban az intézmény a lakó által a megállapodás aláírásakor tett nyilatkozat alapján jár el.

XI.             

AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az Otthon mindenki számára biztosítja a hitéletet. Az intézményben lelkipásztor tevékenykedik segítőivel, akik rendszeresen látogatják az Otthont, és mindenki számára rendelkezésre állnak.

A Gondozóház támogatja, hogy a lakók önszerveződés alapján is éljék meg a hitüket, közösségi vallásgyakorlásukat. Az épületben található Ima terem mindenki számára szabadon használható.

XII.           

AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS DÍJA

Az intézmény lakói térítés nélkül a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • könyvtár
 • kulturális programok – a hirdető táblán meghirdetett módon

Az intézmény lakói térítéskötelesen a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • fodrászat - bejelentkezés a recepción
 • manikűr, pedikűr – bejelentkezés a recepción (mentálhigiénésnek jelzés  alapján)

Mindezen szolgáltatások díja: a kifüggesztett árlista szerint alkalmazandó.

XIII.        

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Az Otthon gondoskodik a lakók egészségügyi ellátásáról. Ez 24 órás ápolói felügyeletet, és rendszeres orvosi ellátást jelent.

Ápolói felügyelet:

Az Otthonban 24 órás ápolói szolgálat működik. Az ápoló gondoskodik az orvos által előírt feladatok elvégzéséről, valamint bármilyen rosszullét esetén azonnal rendelkezésre áll.

Orvosi ellátás:

Az Otthon háziorvosi ellátást biztosít. Ezen túlmenően szükség esetén gondoskodik szakorvosi ellátásról és kórházi elhelyezésről is.

Háziorvosi ellátás: az Otthon orvosa által a földszinti rendelőben biztosított (heti 4 óra a hirdetőtáblán kifüggesztett rend alapján);

Demens ellátottak: pszichiáter szakorvos általi rendszeres felügyelete;

Szakorvosi ellátás: az intézmény orvosa által történő beutalás alapján;

Kórházi ellátás: az intézmény orvosa, vagy szakorvos beutalása alapján;

Betegszállítás: szükség esetén az intézmény szervezi meg;

Az orvosi ellátás a lakó számára ingyenes. A nővér szükség esetén soron kívül is kérheti az orvos segítségét.

Demens lakók ellátása a protokollban szabályozott módon történik.

Gyógyszer-ellátás:

Az alapgyógyszereket a lakóknak az Otthon térítés nélkül, az orvos utasítására biztosítja. Jogszabály változások esetén az Otthon jogosult az alapgyógyszerek jegyzékét egyoldalúan módosítani. A mindenkor érvényes alapgyógyszerek jegyzéke a hirdetőtáblán olvasható, melyet az intézmény orvosa 30 naponként felülvizsgál.

Gyógyszerelést csak a főnővér végezhet.

Az alapgyógyszereken felül esetlegesen szükséges egyéb gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök költségeit a lakó jövedelmétől, vagyoni állapotától függően ő maga, hozzátartozója fizeti, az érvényben lévő jogszabályok szerint.

Betegellátás:

A lakó, amennyiben betegsége ezt megengedi, a szobájában marad. Ilyenkor az ápolók biztosítják számára az étkezés, tisztálkodás, rendrakás zavartalan lefolyását.

Amennyiben betegsége tartósan, szigorúbb nővéri felügyeletet igényel, ellátása az ápolás osztályon történik.

XIV.        

FOGLALKOZTATÁS

A lakó az intézmény által szervezett feladatvégzésekbe, foglalkoztatásokba egészségügyi állapotától függően kapcsolódjon be, saját fizikai és szellemi erőnlétének megtartása érdekében is.

Lehetősége van a kulturális, vallási programokon való részvételre, amelyekért az Otthonban dolgozó foglalkoztató a felelős.

Lehetősége van terápiás és képességfejlesztő tevékenységeken is részt venni, ezek helyszíne elsősorban a földszinti könyvtár helyiség, vagy az egyéb erre kijelölt helyiség.

XV.          

LAKÓK JOGVÉDELME, ÉRDEKVÉDELEM

Panasz

A lakót megilleti a panaszjog. Bármikor fordulhat panaszával a portaszolgálathoz, a vezető ápolóhoz, vagy az intézményvezetőhöz. Amennyiben a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, annak kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az ellátottjogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybe vevő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

Az intézmény vezetője tájékoztatja az ellátottakat az ellátottjogi képviselő személyéről, elérhetőségéről, valamint az általa nyújtható segítségadás lehetőségéről. Neve elérhetősége a hirdető táblán kerül elhelyezésre.

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátott jogi képviselője:

Sajtos Éva 06 – 20 – 489 – 96  57

Korlátozó intézkedés

Ha valamely ellátott önmagát és/vagy társait, gondozóit veszélyeztető állapotba kerül, vele szemben korlátozó intézkedés vezethető be. A korlátozó intézkedés alkalmazása előtt meg kell kísérelni a pszichés megnyugtatást, amennyiben ezt az ellátott pszichés állapota megengedi. A korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról az ellátottat szóban tájékoztatni kell.

Korlátozó intézkedést az intézmény háziorvosa, az intézményvezető vagy a vezető ápoló rendelhet el és oldhat fel. Utóbbi két esetben a korlátozásról az intézmény háziorvosát haladéktalanul tájékoztatni kell, akinek azt 24 órán belül írásban jóvá kell hagynia.

A korlátozó intézkedés egyes formái:

Pszichikai korlátozás: az ellátott felszólítása a veszélyeztető, illetve a közvetlen veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra, illetve az ilyen magatartások abbahagyására, felszólítás együttműködésre. Mindezek eredménytelensége esetén az arra való figyelmeztetés, hogy egyéb korlátozó intézkedés alkalmazása következik.

Fizikai korlátozás: az ellátott szabad mozgásának megtagadása, illetve mozgási szabadságának testi kényszerrel, fizikai és mechanikai eszközökkel való korlátozása, így különösen az osztály, a részleg és az intézmény elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az intézmény területén történő mozgás korlátozása, elkülönítés, szabályosan alkalmazott, kímélő rögzítés. Fizikai korlátozás maximum 2 óráig, illetve a mentők kiérkezéséig alkalmazható. Az alkalmazott rögzítésen 2 óra elteltével lazítani szükséges.

Kémiai vagy biológiai korlátozás: a veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető magatartás elhárításához szükséges mennyiségű gyógyszer a beteg beleegyezése nélkül történő alkalmazása. Az orvos elrendelése alapján alkalmazható. A gyógyszer beadás tényét az egészségügyi dokumentációban azonnal rögzíteni szükséges.

Egyéb korlátozó intézkedés: fizikai, kémiai vagy biológiai, illetve ezek komplex alkalmazásával történő korlátozás. Ha az ellátott veszélyeztető magatartása csak azonnali gyógyintézeti kezelésbe vétellel hárítható el, az orvos vagy az intézményvezető ápoló intézkedik a pszichiátriai osztályra történő szállításról, melynek okait részletesen dokumentálja, indokolja.

A korlátozó intézkedés folyamata addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodva olyan mértékű lehet, amely a veszély elhárításához szükséges. A korlátozó intézkedés fenntartásának szükségességét az orvos folyamatosan, legkésőbb 72 óránként felülvizsgálja, indoklással együtt dokumentálja. A korlátozó intézkedés nem lehet büntető jellegű, embertelen vagy megalázó. A korlátozó intézkedés a veszélyeztető állapot megszüntetését szolgálja és az ellátott biztonságos helyzetének visszaállásáig állhat fenn. A megfigyelés szabályait az orvos határozza meg, a megfigyelést az aktuálisan szolgálatban lévő ápoló-gondozó személyzet tagjai végzik és dokumentálják az eseménynaplóban.

A korlátozó intézkedést írásos dokumentációját a gondozási tervhez kell csatolni.

Az ellátottjogi képviselőt az intézményvezető értesíti a korlátozó intézkedés elrendelését követő első munkanapon. Az intézmény vezetőjének az ellátott törvényes képviselőjét a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt, vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről, formájáról, feloldásáról tájékoztatni kell.

Testi épséget megóvó intézkedések

Az ápolási részleg ajtaja zárva van. A részlegről csak kísérővel lehet kijönni. A látogatók kívülről bármikor bemehetnek. A zárt ajtóra azért van szüksége, hogy az elkóborlást, balesetet megelőzzük. A térben-időben tájékozatlan idős ember fokozott veszélynek volna kitéve nyitott ajtó mellett.

A lakó egészsége és élete védelme érdekében szükséges határozatlan időre szóló rögzítések alkalmazása és szabályozása. Az ápolási részleg lakói közül, akik egészségi állapotuk, illetve életük védelme érdekében rögzítésre szorulnak, a rögzítések fajtáját, módját és idejét a gondozási tervben rögzíteni szükséges. A rögzítés fajtájának, időtartamának elrendelésének, végrehajtásának ellenőrzésére az intézmény orvosa jogosult. A lakókat egészségügyi korlátozásban csak életük védelme érdekében, a lehető legrövidebb ideig lehet részesíteni. A rögzítések általában olyan fizikai rögzítések, melyek az el- és leeséstől, eltévedéstől, elveszéstől, sérülésektől védik a lakókat. Ilyen módszerek például: ágy oldalrács alkalmazása, derék rögzítés székhez, épület, intézmény elhagyása kísérő nélkül.
A határozatlan időre szól rögzítések, szabályozások a lakó egészsége- és élete védelme érdekében történnek, ezért nem tartoznak a korlátozó intézkedések szabályozásának körébe.

XVI.        

TÉRÍTÉSI DÍJ

Személyi térítési díj fizetése:

Az ellátást igénybe vevő (rendszeres havi jövedelméből, ingatlan vagyonából, ill. tartásra köteles és képes hozzátartozója az ellátásért az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhót követő hó 10. napjáig térítési díjat köteles fizetni.

Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség napi összegének alapul vételével állapítja meg, melynek egyoldalú módosítására évente két alkalommal jogosult. Döntéséről az illetékes lakót –ill. kiegészítés fizetése esetén - a szerződő felet értesíti.

A személyi térítési díjat-mely az intézményi térítési díjjal azonos vagy annál kevesebb összegű-az intézmény vezetője állapítja meg, az ellátást igénybe vevő, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes személy jövedelmi, vagyoni viszonyai és az intézményi térítési díj figyelembe vételével. Nyilatkozat vállalással vállalja a megállapodásban szereplő legközelebbi hozzátartozó a mindenkori érvényes személyi térítési díj megfizetését.

Összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-a, mint költőpénz visszamaradjon;

Havi összegét a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma alapján kell meghatározni;

A megállapított térítési díj havonta történő befizetését az intézményvezető és gazdasági vezető ellenőrzi. ellenőrzi. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető fizetési felszólítást küld a hátralék befizetésére. Amennyiben a felszólítás ellenére sem történik meg a befizetés, az intézményvezető a díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik a hátralék közadók módjára történő behajtásáról.

Gondnokoltak térítési díj fizetése:

Azoknak a lakóknak, akik gondnokság alatt állnak, a térítési díj összegét a gondnok havonta köteles átutalással, vagy a házipénztárban készpénzben befizetni.

Gondnokolt személy esetében a költőpénzt a gondnok köteles biztosítani a lakó részére. A költőpénz felhasználásáról az otthon évente számol el a gondnok felé, amennyiben a költőpénzt letéti pénztárban elhelyezték.

XVII.     

ADATKEZELÉS

1. A személyes gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 • a jogosult természetes személyazonosító adatait,
 • a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását,
 • a jogosult belföldi lakó- illetőleg tartózkodási helyét,
 • a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait,
 • a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
 • a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést,
 • a jogosultság és térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítője a nyugdíj összegéről – az ellátás igénybe vétele esetén évente, folyamatosan),
 • a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító jelét (TAJ szám),
 • más országok állampolgárai esetében Magyarországi tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
 • az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
 • a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat,
 • ha a törvény másképp nem rendelkezik a nyilvántartásokból a szociális ellátás megszűnésétől számított öt év elteltével – a szolgálati időre való jogosító ellátások kivételével – töröljük a személyes adatokat. A törlés módja: a név és az ellátás megszűnésének dátuma megmarad, a többi adatot olvashatatlanná kell tenni!

Egyéb esetben az ellátott írásos meghatalmazása alapján az általa megnevezett személy, vagy szervezet részére adható ki adat.

Nyilatkozat a személyes adat és különleges adatok kezeléséről:

 • az intézményi jogviszony keletkezése napján az ellátást igénybe vevő írásban nyilatkozik arról, hogy a személyes adatok nyilvántartásához hozzájárul;
 • a rendelkező nyilatkozatban szintén nyilatkozik arról, hogy az egészségügyi állapotával kapcsolatban ki az a személy, akinek állapota változásáról felvilágosítás adható (az otthon kizárólag az ellátott által megnevezett személyt tájékoztatja, ezzel tiszteletben tartva az önrendelkezési jogát);
 • az egészségügyi adatokat rendelkezési nyilatkozat nélkül csak az ellátásban közvetlenül résztvevő munkatársak, illetve orvosok ismerhetik meg. Kórházba utalás esetén az egészségügyi dosszié kiadható a mentőtisztnek, kórházi orvosnak, betegszállítónak, az egészségügyi ellátást végző munkatársának;
 • jövedelemmel kapcsolatos adatokat megismerheti a mindenkori intézményvezető, gazdasági ügyintéző, illetve akit az ellátott írásban megjelöl.

Az intézményi jogviszonyt megalapozó Megállapodásban az ellátott nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e az intézmény honlapján vagy más médiumban – névvel vagy fényképpel - történő megjelenéshez.

XVIII.   

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK JOGAI

Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy:

 • az előgondozással megbízott személy;
 • az intézményi ellátásban foglalkoztatott vezető ápoló, ápoló, gondozó, szociális -munkatárs;

XIX.        

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1./ Minden lakó és dolgozó egyaránt köteles az állampolgári és személyiségi jogokat kölcsönösen tiszteletben tartani.

2./ Jelen HÁZIREND végrehajtásáról és betartásáról az intézményvezetője gondoskodik.

3./ Az otthon és a lakó megállapodnak abban, hogy az esetleges felmerülő vitás kérdésekben kikérik a Fenntartó véleményét, és annak döntését végérvényesen elfogadják.

4./ Az Otthon házirendje a felügyeleti szerv jóváhagyásának időpontjától érvényes.

5./ A házirend megváltoztatása csak a Fenntartó egyetértő határozatával lehetséges.

6./ A házirend betartásának ellenőrzésére, és az ezzel kapcsolatos észrevételek megtételére a Fenntartó jogosult.

A HÁZIREND a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993.évi III.tv. és a végrehajtásról rendelkező 1/2000 (I.7.) SzCsM. rendeletben foglaltak alapján készült.

Kelt: Budapest, 2021. augusztus.15.

Készítette:

Ezüstfény Nonprofit Kft.

Hargitai Szonja

intézményvezető

Jóváhagyta:

Ezüstfény Nonprofit Kft.

Felföldi Erzsébet

fenntartó

Nyomtatás E-mail

logo final 400px kicsi